Beskrivelse
Landsdækkende 01/04/2005

Formål
Den Hæmatologiske Fællesdatabase har til formål, at registrere maligne hæmatologiske sygdomme og deres karakteristika fra diagnosetidspunkt og opfølge forløbet på de enkelte afdelinger. Dette med henblik på at kvantitere og kvalitetssikre diagnostik og behandling af disse sygdomme i DK

Population
Lymfomer, Akut leukæmi, Kronisk lymfatisk leukæmi, Kroniske myeloproliferative sygdomme samt myelomatose

Dokumentation
Se databasens officielle dokumentation:
Dansk Akut Leukæmi Database 
Dansk Database for Kroniske Myeloproliferative Neoplasier
Dansk Kronisk Lymfatisk Leukæmi Database
Dansk Lymfom Database
Dansk Myelomatose Database
Myelodysplastisk Syndrom Database (MDS)

I dokumentationen fremgår bl.a. grundoplysninger om databasen, oplysninger om indikatorer og variable – herunder også historiske indikatorer og variable.

Vejledning til brug af systemet kan tilgås i øverste højre hjørne på https://www.rkkp-dokumentation.dk


Data
Indberetningssystem KMS

Indikatorer
Se oversigt

Vejledninger / papirversioner
Se link 

Hjemmeside