Databasen for inflammatoriske tarmsygdomme har til formål at monitorere og forbedre kvaliteten af behandlingen for patienter med inflammatoriske tarmsygdomme i Danmark via monitorering af nøgleanbefalinger fra nationale kliniske retningslinjer.

Baggrund

Databasen for inflammatoriske tarmsygdomme er en klinisk kvalitetsdatabase under reetablering. Udviklingsarbejdet vil foregå frem til efteråret 2022, hvor databasen er planlagt til at gå i drift.

Databasen udspringer af 'Databasen for biologisk behandling af inflammatoriske tarmsygdomme (BioIBD), der siden godkendelsen i maj 2013 nåede at udgive tre årsrapporter. I 2018 besluttede RKKP i samråd med styregruppen at reetablere databasen med henblik på at kunne inkludere en større patientgruppe med inflammatoriske tarmsygdomme end patienter i biologisk behandling. Derudover ville man gerne udnytte de eksisterende data, der indrapporteres til nationale medicinske registre, således at indtastningsbyrden bliver mindsket.

Læs mere om behandling af Inflammatoriske Tarmsygdomme

Styregruppen

Formandskab

Lone Larsen, Overlæge, ph.d.
Medicinske Mave- og Tarmsygdomme
Klinik Medicin og Akut 
Aalborg Universitetshospital

Se oversigt over medlemmer