Databasen skal medvirke til et samlet overblik over omfanget af senfølger efter COVID-19 samt understøtte standardiseret, høj kvalitet i udredning og behandling af patienter med COVID-19 senfølger på tværs af landet og på tværs af sektorer.

Desuden skal databasen være en ramme for et netværk for videndeling, erfaringsudveksling, sparring og initiativer for denne nye patientgruppe. Således vil databasen være med til at implementere forbedringer og evidensbaserede sundhedsfaglige indsatser i takt med at viden om og erfaringer med patientgruppen stiger.

Styregruppen

Formandskab
Anne Øvrehus
Ledende overlæge
Infektionsmedicinsk afdeling
Odense Universitetshospital

Se oversigt over medlemmer

Bemærkninger

Databasen for COVID-19 senfølger er under etablering.
Opdatering af databasesiden sker løbende.