Indberetningssystem

Data indsamles via et indtastningssystem (OPUS) og samkøres med CPR-registeret samt Landspatientregisteret.

Dansk Fedmekirurgiregister

Brugeroprettelse og support - Vælg her blanket og vejledning for oprettelse COMPOS, DANHEART og OPUS