Databasens formål er at sikre ensartet høj kvalitet af behandling i akutte patientforløb på hospitaler i Danmark.

Baggrund


Databasen for Akutte Hospitalskontakter blev etableret i 2013 og har dannet grundlag for den første nationale kvalitetsmonitorering af akutte patientforløb på danske sygehuse.

Styregruppen

Formandskab
Annmarie Lassen
professor i akut medicin
Fælles Akutmodtagelsen, Odense Universitetshospital

Se oversigt over medlemmer

Bemærkninger

Databasen er fortsat under udvikling og styregruppen har i 2020 arbejdet på en revision af indikatorsættet i samarbejde med patientrepræsentanter samt ved faglig diskussion til Dansk Selskab for Akut Medicins virtuelle årsmøde november 2020. Rapporten for 2020 vil fortsat være baseret på de aktuelle indikatorer. Styregruppen forventer at kunne præsentere det reviderede indikatorsæt i løbet af 2021 sammen med en dokumentalistrapport.