Høring


Høring af nyt indikatorsæt for Databasen for Akutte Hospitalskontakter (DAH)

Databasens formål er at sikre ensartet høj kvalitet af behandling i akutte patientforløb på hospitaler i Danmark. Styregruppen for DAH har siden slutningen af 2019 været i proces med at videreudvikle et nyt indikatorsæt for databasen.

Link til høringsmaterialet:

Dokumentalistrapport 

Tillægsdokument