Databasen fremmer og sikrer en ensartet og evidensbaseret udredning og behandling af patienter med kræft i bugspytkirtlen (pancreascancer) i Danmark. Resultaterne fra databasen anvendes til kvalitetssikring og udvikling af behandlingen, og sikrer via løbende monitorering, at behandlingsresultater i Danmark er på højde med internationale resultater.

Baggrund

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD), som dækker patienter med kræft i bugspytkirtlen samt tolvfingertarmen, gik i drift per 1. maj 2011. Databasen monitorerer 2 procesindikatorer og 4 resultatindikatorer for kræft i bugspytkirtlen. Indikatorerne har fokus på udredning og behandling, samt resultatet af behandlingen, i form af overlevelse inden for 30 dage, 1 år, 3 år og 5 år efter resektion.

Ved hjælp af en særlig tilpasset algoritme for DPCD-DNKK genanvendes allerede registrerede data i de danske nationale sundhedsregistre til identifikation af patientforløb, som valideres retrospektivt af de indberettede afdelinger på landets sygehuse. Disse data suppleres med et minimum af manuel indtastning fra klinisk side.

Styregruppen

Formandskab
Databaseformand: Per Pfeiffer, Forskningsprofessor, Overlæge, Odense Univeristetshospital
Databaseansvarlig: Claus Vilki Fristrup, Overlæge, Odense Universitetshospital

Se oversigt over medlemmer