EvidensgrundlagDokumentation

Se databasens officielle dokumentation 

I dokumentationen kan du bl.a. finde grundoplysninger om databasen samt oplysninger om indikatorer og variable.

Genveje (indsæt 3 links nedenfor fra excel arket)