DLGCD´s formål er 1) at have et pålideligt mål for antal patienter og behandlingsforløb med hepatocelluluært carcinom (HCC), cholangiocarcinom (CC) og kolorektale levermetastaser (KRLM) i Danmark, 2) at fremme og sikre en ensartet og evidensbaseret udredning og behandling af disse patienter og 3) at forbedre kvaliteten af behandlingen og sikre, at den ligger på højde med internationale resultater. 

Baggrund


Dansk Lever-galdevejscancer database blev etableret i 2012. Der indberettes ca. 1500 patientforløb årligt. Databasen dækker fire forskellige sygdomsforløb, hepatocelluluært carcinom (HCC), cholangiocarcinom (CC), kolorektale levermetastaser (KRLM) og non kolorektale levermetastaser (NKRLM).

Styregruppen

Formandskab
Peter Nørgård Larsen, Overlæge, Rigshospitalet

Se oversigt over medlemmer