Databasens formål er at forbedre prognosen for patienter med kolorektalcancer ved at:
1) ensarte og optimere diagnostik, kirurgisk og onkologisk behandling og followup,
2) forbedre og sikre kvaliteten af behandling,
3) løbende monitorere de objektive kriterier og kvaliteten beskrevet af Sundhedsstyrelsen

Baggrund

Dansk Kolorektal cancer Database blev grundlagt i 1994, med det formål at forbedre udredning og behandling af patienter med c. recti. I 2001 blev denne database udvidet til også at omfatte patienter med c. coli, og i 2006 blev databasen omdannet til en multidisciplinær cancergruppe under Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk), med deltagelse af følgende lægefaglige specialer: Kirurgi, radiologi, onkologi og patologi. Indtil 2009 blev der kun foretaget registrering i databasen af kirurgerne, men i 2009 påbegyndtes særskilt registrering af patologi- og onkologidata af patologerne respektive onkologerne. Registrering af onkologiske data blev indstillet i 2014 på grund af ringe opbakning fra onkologerne til registreringen. Siden 2016 bliver alle patologidata om patienternes diagnostiske prøver, lokalresektater og resektater, høstet fra Landsregisteret for Patologi. Tilsvarende høstes data om adjuverende onkologisk behandling fra Landspatientregisteret (LPR).

Der indberettes ca. 4300 patientforløb årligt.

Styregruppen

Formandskab
Jon Kroll Bjerregaard
Overlæge, Ph.d.
Onkologisk Klinik
Rigshospitalet

Se oversigt over medlemmer