At registrere maligne hæmatologiske sygdomme af kronisk myeloproliferativ type, deres karakteristika fra diagnosetidspunkt og følge forløbet på de enkelte afdelinger. Dette med henblik på at kvantificere og kvalitetssikre diagnostik og behandling af disse sygdomme i Danmark, for dermed at bidrage til sundhedsfaglig kvalitetsudvikling.

Baggrund

Dansk Database for Kroniske Myeloproliferative Neoplasier (DMPN) blev etableret som landsdækkende database den 1/1-2010, og samme år blev DMPN godkendt som klinisk kvalitetsdatabase som del af en fælles hæmatologiske database. Fra 22/02-2017 er DMPN blevet en selvstændig klinisk kvalitetsdatabase.

MPN dækker over sjældne, klonale hæmatologiske cancerformer, som ubehandlet har en meget høj morbiditet og mortalitet. Denne cancerform diagnosticeres i alle aldre, men hyppigere i aldersgrupper over 55 år, og behandles på alle hæmatologiske afdelinger.

Der er ca. 644 nye tilfælde af om året i Danmark (gns. 2017-2019). MPN dækker over diagnoserne essentiel trombocytose (ET), polycytæmia vera (PV), primær myelofibrose (PMF), præfibrotisk myelofibrose (PFMF), kronisk myeloid leukæmi (CML) og Uklassificebar Myeloproliferativ sygdom.

Styregruppen

Formandskab

Mette Borg Clausen
Overlæge
Afdeling for Blodsygdomme
CKO, Rigshospitalet

Fælles koordinator for de hæmatologiske databaser
Peter de Nully Brown
Overlæge, Ph.d.
Hæmatologisk afdeling, Rigshospitalet

Se oversigt over medlemmer