Formålet med Dansk Voksen Diabetes Databasen er at monitorere diabetesbehandlingen og følge forekomsten af de diabetiske senkomplikationer, mhp. løbende at kvalitetsudvikle behandlingen og forebygge diabetiske senkomplikationer.

Baggrund

Dansk Voksen Diabetes Databasen blev etableret i 2005. Indberetning af data fra sygehus afdelinger/ambulatorier startede maj 2005. Indberetning af data til DVDD fra almen praksis startede april 2008. Indberetning fra almen praksis til DVDD har været pauseret i perioden 2014-2017, men indberetningen er herefter genoptaget.

 

Der er op til nu indberettet ca. 110.000 patientforløb årligt til databasen (60.000 fra almen praksis og 50.000 fra diabetesambulatorierne, kilde: årsrapport2019/2020).

 

Alle voksne med diabetes indberettes til DVDD databasen mindst én gang årligt. Data til DVDD indberettes af den enhed, som varetager den primære diabetes behandling. Dette kan enten være den almen praktiserende læge eller et diabetesambulatorium/afdeling.

Styregruppen

Formandskab
Peter Rossing
Professor, forskningsleder, overlæge, dr.med.
Steno Diabetes Center Copenhagen

Annesofie Lunde Jensen
Ekstern lektor, Klinisk sygeplejespecialist, post.doc. Master i sundhedsantropologi
Steno Diabetes Center Aarhus

Jette Kolding Kristensen
Professor, praktiserende læge, ph.d. Center for Almen Medicin
Aalborg Universitet

Se oversigt over medlemmer

Bemærkninger

Årsrapport

De seneste 8 år har diabetes databaserne (Dansk Voksen Diabetes Databasen (DVDD), Dansk Register for Børne – og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) og Den Landsdækkende kliniske kvalitetsdatabase for screening af diabetisk retinopati og maculopati (DiaBase)) udgivet en fælles årsrapport. Næstkommende årsrapport udgives december 2022. Den indeholder kun resultater fra Dansk Voksen Diabetes Databasen (DVDD) og Dansk Register for Børne – og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids), da Den Landsdækkende kliniske kvalitetsdatabase for screening af diabetisk retinopati og maculopati (DiaBase) udgives selvstændigt.

 

Nyt Dansk Diabetes Register

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) arbejder i øjeblikket på projektet "Nyt Dansk Diabetes Register", som er et projekt, der udføres i samarbejde med det Nationale Diabetes Netværk.

 

Målet er etablering af en ny Dansk Diabetes Database, som rummer både børn og voksne, type 1 og type 2 diabetes, med evidensbaserede indikatorer, som findes relevante for både klinikere og ledere på hospitaler, almen praksis og i Steno Diabetes Centrene.

Projektet er i tråd med RKKP's Strategi 2019-2022 "Viden til bedre Sundhedsvæsen", særligt hvad angår levering af valide og tidstro data fra hele patientforløbet, minimering af registreringsindsatsen og udvikling af forankring og governance omkring de kliniske kvalitetsdatabaser.

Projektet forventes afsluttet og evalueret marts 2022 og herefter overgå til drift.

Nyt Dansk Diabetes Register