RKKP udsender hvert år en årsrapport for databasen. Vi leverer også løbende årsdata og månedsdata til de regionale ledelsesinformationssystemer og til privathospitaler.

Årsrapport

Seneste årsrapport 

Læs resumé af årsrapport - Onepager er publiceret i Ugeskrift for læger 1. marts 2021.

One-pagere fra databaserne vil kunne findes under temaet Kvalitetsudvikling: https://ugeskriftet.dk/kvalitetsudvikling

Tidsplan for næste årsrapport 

Tidligere årsrapporter kan du rekvirere ved at sende en mail til rkkp@rkkp.dk.