Databasens formål er at monitorere og forbedre kvaliteten af traumebehandlingen på danske sygehuse for at øge overlevelse og minimere varige følger for traumepatienter.

Baggrund

Dansk Traumeregister er etableret i 2014. Etableringen af databasen er planlagt i to faser. I fase 1 inkluderes traumepatienter på de fire traumecentre med højt specialiseret funktion, mens der i fase 2 også inkluderes traumepatienter fra de 19 akutsygehuse med traumebehandling med hovedfunktion.

Databasen er på nuværende tidspunkt i fase 1, men der er forventning om at gå i fase 2 i 2021.

Styregruppen

Formandskab
Morten Schultz Larsen
Overlæge, specialeansvarlig, klinisk lektor
Ortopædkirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital

Se oversigt over styregruppemedlemmer