Formålet med Dansk Skulderalloplastik Register er overvågning og forbedring af den kliniske kvalitet efter primær indsættelse og revision af skulderalloplastik

Baggrund

Dansk Skulderalloplastik Register blev etableret 1.1.2004.

Der indberettes ca. 1.300 skulderalloplastikker årligt fordelt på mere end 20 behandlingssteder. Da skulderalloplastik indsættes på en række forskellige indikationer, og da der sker en løbende udvikling i indikationsstiling, protesetyper samt valg af protesetype, er der behov for en løbende overvågning. Styregruppen sikrer gennem jævnlige opdateringer, at de registrerede variable er i overensstemmelse med klinisk praksis. Ud over offentliggørelse i årsrapport og i det regionale ledelsesinformationssystem, præsenteres og diskuteres resultaterne ved nationale lægefaglige møder. Registret har bidraget til forbedring af resultaterne for de hyppigste indikationer, herunder artrose og fraktur.

Styregruppen

Formandskab
Steen Lund Jensen
Overlæge
Aalborg Universitetshospital

Se oversigt over medlemmer