RKKP udsender hvert år en årsrapport for databasen. Vi leverer også løbende årsdata og månedsdata til de regionale ledelsesinformationssystemer og til privathospitaler.

Årsrapport

Seneste årsrapport

Tidsplan for næste årsrapport 

Tidligere årsrapporter kan du rekvirere ved at sende en mail til rkkp@rkkp.dk.

Pilotprojekt om indhentning og anvendelse af om kommunal KOL-rehabilitering
DrKOL har i samarbejde med Region Hovedstaden, KL og seks kommuner gennemført et pilotprojekt om indhentning og anvendelse af om kommunal KOL-rehabilitering. Projektets formål var at tilvejebringe erfaringer med anvendelse af KOL-data på tværs af sygehuse og kommuner med udgangspunkt i patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom med behov for rehabilitering. Der er maj 2020 lavet en opdateret rapport med opgørelse af data fra 4 af de 6 kommuner

I denne afsluttende projektrapport er erfaringerne med gennemførelse af projektet samlet.