Nu kan du læse den nye årsrapport fra Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom: Årsrapport 2021 fra Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

Resultater hvor tæller eller nævner er 1 eller 2, er udeladt fra rapporten af diskretionshensyn. Ønsker en afdeling rapporten uden udeladelser, kan den rekvireres hos kontaktperson Lone Korshøj som et fortroligt dokument.

Kontakt Lene Korshøj, lenkor@rkkp.dk, hvis du har spørgsmål