Styregruppen for Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom har ved årets nationale audit besluttet at fastsætte standarder for tre indikatorer, som ikke tidligere har haft en standard. Det er indikator 5, 12 og 13.

Indikator 5: KOL-rehabilitering: Andel af ambulante patienter med KOL med MRC-grad 3 eller mere, som er blevet forespurgt om KOL-rehabiliteringsforløb- standarden er fastlagt til mindst 90%.

Indikator 12: Genindlæggelse: Andel af KOL-indlæggelsesforløb på grund af akut exacerbation, hvor der er en genindlæggelse inden for 30 dage efter udskrivelse- standarden er fastlagt til højst 15%.

Indikator 13: Mortalitet, 30 dage: Andel af patienter med KOL akut indlagte på grund af akut exacerbation, som dør inden for 30 dage efter indlæggelsen- Standarden er fastlagt til højst 15%.

Indikatorer og standarder for Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom