Dansk Register for Børne- og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase.

Formålet med DanDiabKids er at monitorere og forbedre kvaliteten af behandlingen af diabetes blandt børn og unge i Danmark.

Baggrund

DanDiabKids blev etableret i 1996. Der indberettes ca. 2500 patientforløb årligt til DanDiabKids.

Styregruppen

Formandskab
Jannet Svensson
Overlæge, klinisk lektor, ph.d.
Børneafdelingen E, Herlev Hospital

Se oversigt over styregruppemedlemmer

Bemærkninger

DanDiabKids registreringsskemaer revideres én gang årligt.
Forslag til ændringer til debut- og/eller besøgsskemaet indberettes til RKKP's kontaktperson senest 1. maj hvert år.

Styregruppen for DanDiabKids vurderer herefter, om ændringerne bør godkendes og implementeres i skemaerne.

Læs mere om DanDiabKids (http://www.dsbd.dk/)