Hjælp til registrering

Datadefinitioner (under udarbejdelse)

Registreringsskemaer og vejledninger

Indberetningssystem

Data til DanDiabKids indberettes via Klinisk Måle System (KMS). Afdelingerne som varetager behandlingen af børn- og unge med diabetes indberetter data i KMS i henholdsvis et Debut- og Besøgsskema.  

Debutskema udfyldes ved diabetesdebut. Besøgsskemaet udfyldes én gang årligt i forbindelse med årskontrollen. Årskontrollen kan udføres som almindelig årsstatus eller udvidet årsstatus. Det er klinikerne, der vurderer, om der skal udføres almindelig eller udvidet årsstatus.

Der er lavet en 'papirudgave' af debut- og besøgsskemaet, som indeholder felter svarende til de oplysninger, der skal indberettes i KMS, og nederst i dokumentet er der en kort vejledning til registreringen.

KMS leverer dagligt DanDiabKids data til regionernes ledelsesinformations systemer (LIS/FLIS)

Brugeroprettelse og support