Aktuelt

DanDiabKids registreringsskemaer revideres én gang årligt.

Forslag til ændringer til debut- og/eller besøgsskemaet indberettes til RKKP's kontaktperson senest 1. maj hvert år.

Styregruppen for DanDiabKids vurderer herefter, om ændringerne bør godkendes og implementeres i skemaerne.