Databasen bidrager til sundhedsfaglig kvalitetsudvikling i udredning og behandling af prostatacancer. Herunder en registrering med fokus på hurtig og korrekt udredning med færrest mulige komplikationer, bedre overlevelse og dermed bidrager databasen til en forbedret dansk behandlingsstandard.

Baggrund


Dansk Prostata Cancer Database (DaProCa) er en selvstændig del af Den Uro-onkologiske fællesdatabase. DaProCa har været i landsdækkende drift siden 1. februar 2010.

Læs mere om DaProCa

Styregruppen

Formandskab

Michael Borre
Lærestolsprofessor, overlæge dr.med., ph.d.
Urinvejskirurgisk Afd., Aarhus Universitetshospital

Se oversigt over medlemmer