Beskrivelse
Dansk Pancreas Cancer Database er en klinisk national database, hvis hovedformål er at fremme og sikre en ensartet og evidensbaseret udredning og behandling af patienter med duodenal og pancreascancer (kræft i tolvfingertarm og bugspytkirtlen) i Danmark. Resultaterne fra databasen skal sikre at behandlingsresultater i Danmark ligger på højde med internationale resultater.

Dokumentation
Se databasens officielle dokumentation her

I dokumentationen fremgår bl.a. grundoplysninger om databasen, oplysninger om indikatorer og variable – herunder også historiske indikatorer og variable.

Vejledning til brug af systemet kan tilgås i øverste højre hjørne på https://www.rkkp-dokumentation.dk

Data
Databasen monitorerer 2 procesindikatorer og 1 resultatindikatorer for kræft i bugspytkirtlen
Indikatorerne har fokus på udredning og behandling samt resultatet af behandlingen i form af dødelighed inden for 30 dage efter operation.
DPCD er pr. 27/2 - 2017 omlagt fra indtastningsbaseret database til den såkaldte DNKK model (Den Nationale Kliniske Kræftdatabase), hvor genanvendelse af allerede registrerede data i de danske nationale sundhedsregistre giver anledning til identifikation af patientforløb, som ved hjælp af en særligt tilpasset algoritme inkluderes i databasen. Således vil DPCD årsrapporter fremover blive udarbejdet på baggrund af data, som allerede er registreret i de centrale sundhedsregistre under Sundhedsdatastyrelsen: Landspatientregisteret, Patologiregisteret og CPR-registeret, suppleret med et minimum af manuel dataindtastning fra klinisk side.

Status
DPCD blev etableret i 2011 og der er siden indberettet mere end 2880 patientforløb, og årligt indberettes ca. 860 forløb

Se mere om DPCD på http://dpcg.gicancer.dk/Default.aspx?pID=10