Databasen har til formål at danne grundlag for kvalitetsudvikling af den specialiserede, palliative indsats (altså arbejdet på hospicer og i palliative teams, enheder og afdelinger) i Danmark.

Baggrund

Dansk Palliativ Database (DPD) omfatter alle patienter henvist til specialiseret palliativ indsats fra og med 2010.

DPD omfatter den specialiserede palliative indsats, dvs. den aktivitet, der udføres af de palliative teams/enheder på sygehusene og på hospice. Der indberettes årligt cirka 11.000 patienter og 15.000 henvisninger, da en patient kan være henvist flere gange.

Du kan læse mere om databasens baggrund her

Styregruppen

Formandskab
Mogens Grønvold
Professor, overlæge, ph.d., dr.med.
Forskningsenheden, Palliativ medicinsk afdeling
Bispebjerg Hospital

Se oversigt over medlemmer

Bemærkninger

I perioden fra 1/3-2017 til 30/6 2019 har databasen indsamlet oplysninger ifm. et Lærings- og kvalitetsteam, som man kan læse nærmere om her: https://kvalitetsteams.dk/laerings-og-kvalitetsteams/lkt-specialiseret-palliation