Evidensgrundlag

DPD har siden oprettelsen i 2010 haft 5 indikatorer. Indikatorerne er defineret af eksperter på feltet, som vurderede dem som vigtige for at belyse kvaliteten af den specialiserede palliative indsats på tværs af specialiserede palliative enheder i Danmark. Indikatorer ser på forskelle i adgangen til og ventetiden på specialiseret palliativ indsats. Desuden ser de på forskelle i hvor stor en andel patienter modtaget til specialiseret palliativ indsats, der hhv. indsamles patient-rapporterede oplysninger (PRO) fra (vha. EORTC QLQ-C15-PAL-spørgeskemaet) og hvor mange, der diskuteres på tværfaglig konference.

DMCG-PAL har udviklet en række kliniske retningslinjer, der alle har til formål at afhjælpe eller lindre symptomer og problemer blandt patienter i specialiseret palliativ indsats (eller deres pårørende). DPD’s styregruppe er i gang med at udvikle nye indikatorer, der belyser udviklingen i patienternes symptomer og problemer.

Alle kliniske retningslinjer er tilgængelige her.

Dokumentation

Se databasens officielle dokumentation 

I dokumentationen kan du bl.a. finde grundoplysninger om databasen samt oplysninger om indikatorer og variable.

Genveje