Beskrivelse

Dansk Neuro Onkologisk Register er en klinisk national database, hvis hovedformål er at indsamle oplysninger om udredning og behandling af primære hjernetumorer i Danmark. Der sikres valide data der kan bruges til forskning af hjernetumorer. Databasen åbner mulighed for at dokumentere den kliniske aktivitet  og vurderes om behandlingsresultaterne  er på højde med de ønskede mål. 

Dokumentation
Se databasens officielle dokumentation her

I dokumentationen fremgår bl.a. grundoplysninger om databasen, oplysninger om indikatorer og variable – herunder også historiske indikatorer og variable.

Vejledning til brug af systemet kan tilgås i øverste højre hjørne på https://www.rkkp-dokumentation.dk


Data
Databasen opsamler data svarende til 2 procesindikatorer og 5 resultatindikatorer.

Indikatorerne vurderer kvaliteten af udvalgte sundhedsfaglige kerneydelser der gives til patienter indenfor neuro onkologi.

Indikatorerne har fokus på operatør kompetence, postoperativ behandling, resultatet af primær behandling i form af resttumor efter operation og overlevelse efter diagnose inden for 1 og 2 år efter diagnosen.

Status
DNOR blev etableret i 2009. Der diagnosticeres godt 1400 primære hjernetumorer i Danmark om året.

Se mere om DNOR på http://www.dnog.dk/database