Aktuelt

Der pågår et udviklingsarbejde i databasen mhp. udvidelse af nuværende patientpopulation således, at populationerne dækker en bredere gruppe af patienter med kronisk nyresygdom i forskellige sværhedsgrader.