Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) har til formål at forbedre og ensarte behandlingskvaliteten for alle nyfødte (levende- og dødfødte) i Danmark.

DKN dækker behandling i neonatalperioden af alle nyfødte med en gestationsalder ≥ 22 uger, og monitorerer overlevelse op til 12 måneder efter fødslen.

Baggrund

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte blev etableret i 2015. Databasen har siden november 2016 indhentet data fra Landspatientregisteret (LPR) og det Centrale Personregister (CPR).

Der indhentes data for omkring 60.000 nyfødte årligt.

Styregruppen

Formandskab

Bo Mølholm Hansen
Overlæge, PhD
Herlev Hospital

Tine Brink Henriksen
Professor, overlæge, PhD 
Aarhus Universitetshospital

Se oversigt over medlemmer