Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening (DKMS) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som med udgangspunkt i kliniske retningslinjer og kvalitetsindikatorer, skal overvåge og forbedre kvaliteten af mammografiscreening i Danmark.

Baggrund

DKMS har eksisteret siden 2007 med den hensigt at overvåge og forbedre kvaliteten i det danske program for mammografiscreening. I 2007 påbegyndtes den nationale udrulning af screeningsprogrammet, som skal tilbydes alle kvinder i alderen 50-69 år med 2 års intervaller.

 

Kliniske retningslinjer for mammografiscreening i Danmark

Styregruppen

Formandskab
Ilse Vejborg
Ledende overlæge og screeningschef
Afdelingen for Brystundersøgelser, Herlev Gentofte Hospital og Rigshospitalet /Mammografiscreeningsprogrammet i Region Hovedstaden

Se oversigt over medlemmer

Bemærkninger

Databasen opsamler data svarende til 11 indikatorer for ca. 700.000 kvinder hvert andet år. Data hentes fra lokale invitationsdatabaser, Patobanken, CPR-registeret samt Landspatientregisteret.