Formålet med Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler er at fremme og sikre en ensartet og evidensbaseret behandling og pleje i forbindelse med fødsler i Danmark. Resultaterne fra databasen skal sikre, at kvaliteten af fødsler i Danmark ligger på højde med internationale resultater.  

Baggrund

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler blev i første omgang etableret som et forskningsprojekt i 2010 og i 2021 blev databasens officielt godkendt som klinisk kvalitetsdatabase af Sundhedsdatastyrelsen. Der indberettes omkring 60.000 fødsler på danske sygehuse årligt.

Data indhentes fra Landspatientregisteret og CPR-registeret, og databasens indikatorer relaterer sig til dels til fødselsforløbet dels til moderen og barnet.

Styregruppen

Formandskab
Charlotte Brix Andersson
Overlæge
Gynækologisk-Obstetrisk afdeling
Ålborg Sygehus Nord
 
Lene Friis Eskildsen
Jordemoder
Gynækologisk-Obstetrisk afdeling
Hvidovre Hospital/Jordemoderforeningen

Se oversigt over medlemmer