Beskrivelse
Periode

Landsdækkende database, med data fra og med 2001.

Formål
Formålet med databasen er:

 • at overvåge, at de nationale retningslinjer for diagnostik og behandling af tyk- og endetarmskræft overholdes.
 • at overvåge de enkelte afdelingers resultater med henblik på en kontinuerlig forbedring.
 • at tilvejebringe data, der muliggør kvalitetsforbedringer og klinisk forskning med henblik på at øge overlevelsen for tyk- og endetarmskræft i Danmark.

Population
De patienter som skal registreres i databasen skal opfylde følgende kriterier:

 • Patienter med 1. gangstilfælde af tyk- og endetarmskræft
 • Patienter som på diagnosetidspunktet er mindst 18 år
 • Patienter med dansk personnummer.
 • Patienter med diagnosedato efter 1.5.2001
 • Patienter med et registreret forløb på en kirurgisk afdeling eller behandlet af en kirurgisk afdeling under indlæggelse på en anden afdeling - på et offentligt sygehus.
 • Patienter som er behandlet på et offentligt sygehus i Danmark
 • Histologisk tumortype
  • Adenokarcinom af glandulær type
  • Lavt differentieret adenokarcinom
  • Mucinøst adenokarcinom
  • Signetringscelle karcinom
  • Udifferentieret karcinom
  • Medullært karcinom

Dokumentation
Se databasens officielle dokumentation: www.rkkp-dokumentation.dk

I dokumentationen fremgår bl.a. grundoplysninger om databasen, samt oplysninger om indikatorer og variable.

Data
Afdelingerne indberetter til databasen vha. indberetningssystemet Klinisk MåleSystem (KMS), og der beriges/kobles med data fra supplerende datakilder:
• Landspatientregisteret
• Patologiregisteret
• CPR-registeret

Øvrig dokumentation og vejledninger
https://dccg.dk/ Danish Colorectal Cancer Group's hjemmeside.