Aktuelt

Databasen er pr. december 2020 omlagt til også at indeholde LPR3 data. En gennemgang af fejllister har dog påvist mangler i data på specifikke områder - de berørte IT-afdelinger er informeret. 

Med henblik på at sikre patientinddragelse arbejdes der på at invitere 1-2 patienter med i styregruppen.