Aktuelt

DHR er under udvikling og i 2021 fortsættes arbejdet med en indikator, der skal monitorere infektioner, ligesom der arbejdes på at udvikle en indikator for luksationer.

Derudover pågår der et pilotprojekt angående indhentning af PRO-data fra OUH, der ligeledes skal bruges til at belyse patientperspektivet af behandlingskvaliteten via 2 PRO-indikatorer.