Databasens formål er at danne grundlag for vurdering og forbedring af behandlingens kvalitet ved at følge udviklingen i behandlingen over tid for patienter, der er henvist til hhv. kardiologisk undersøgelse og behandling samt hjertekirurgi.

Baggrund

Størstedelen af patienterne, der opfylder inklusionskriterierne for DHR, lider af iskæmisk hjertesygdom, som er en af de hyppigste årsager til død og hospitalsindlæggelse i Danmark.

Derudover indgår patienter med hjerteklapsygdom. Både iskæmisk hjertesygdom og hjerteklapsygdom er forbundet med overdødelighed og nedsat livskvalitet. De inkluderede procedurer udføres for på lang sigt at bedre overlevelsen og livskvaliteten.

Styregruppen

Formandskab
Jens Flensted
Professor, overlæge
Odense Universitetshospital

Se oversigt over medlemmer