Hjælp til registrering

Registreringsskemaer og vejledninger

Indberetningssystem

Data indberettes elektronisk via Klinisk MåleSystem (KMS) og datalagring foregår i databasen knyttet til KMS-serveren. KMS data samkøres med data fra Landspatientregisteret og der dannes et analyseklart datasæt til brug for afrapportering og forskning. Data afrapporteres månedligt til de regionale ledelsesinformationssystemer og formidles herfra til de kliniske afdelinger.
Se dokumentation under RKKP dokumentation

Brugeroprettelse og support