Beskrivelse
Periode
Landsdækkende database, med data fra 2005-

Formål 
Dansk Gynækologisk Cancer Database (DGCD) er en multidisciplinær database og inkluderer oplysninger fra gynækologer, patologer, onkologer og sygeplejersker. DGCD har til formål:

  • at indgå i kvalitetssikring og -udvikling af den patoanatomiske vurdering samt den kirurgiske, sygeplejemæssige, kemo- og radioterapeutiske behandling af gynækologisk cancer i Danmark

Population 
Databasen omfatter alle patienter i Danmark, som er diagnosticeret efter 1. januar 2005 med enten ovarie-, corpus- og cervixcancer. I 2011 begyndte registrering af sygeplejedata. I 2012 begyndte registrering af trofoblastsygdom og i 2013 registrering af vulva- og vaginalcancer.

Dokumentation
Se databasens officielle dokumentation her

I dokumentationen fremgår bl.a. grundoplysninger om databasen, oplysninger om indikatorer og variable – herunder også historiske indikatorer og variable.

Vejledning til brug af systemet kan tilgås i øverste højre hjørne på https://www.rkkp-dokumentation.dk


Data
Der indberettes til databasen vha. indberetningssystemet Klinisk MåleSystem (KMS) og der beriges/kobles med data fra følgende supplerende datakilder:

  • Landspatientregisteret
  • Dødsårsagsregisteret
  • Patologiregisteret
  • CPR-registeret

Indikatorer
Oversigter over databasens kvalitetsindikatorer og variable kan ses af de kliniske kvalitetsdatabasers fælles onlinedokumentation.

Vejledninger og øvrig dokumentation
Vejledning indtastning
Quick guide mangellister
Se hjemmeside www.dgcg.dk