Beskrivelse

Dansk EsophagoGastrisk Cancer Gruppe database (DEGC database) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som skal monitorere, udvikle og sikre en ensartet og optimal kvalitet i diagnostik og behandling af patienter med disse cancertyper.
 

Dokumentation
Se databasens officielle dokumentation her

I dokumentationen fremgår bl.a. grundoplysninger om databasen, oplysninger om indikatorer og variable – herunder også historiske indikatorer og variable.

Vejledning til brug af systemet kan tilgås i øverste højre hjørne på https://www.rkkp-dokumentation.dk


Data
Databasen vil hvert år opsamle data svarende til 6 indikatorer for patienter med nydiagnosticeret karcinom i esophagus, gastroesophagal junction (GEJ) (tidligere cardia) og ventrikel, der er diagnosticeret (med biopsidato) i opgørelsesperioden. 
 
Ifølge Sundhedsstyrelsens vejledning fra 2001 vedrørende specialeplanlægning og lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet skal udredningen og behandlingen af patienter med esophagus, gastroesophageal junction (GEJ) og ventrikelcancer foregå i et integreret samarbejde mellem kirurgiske gastroenterologer, thoraxkirurger onkologer, radiologer, nuclearmedicinerer og patologer. Beslutninger vedrørende behandling tages ved de fælles multidisciplinære team (MDT) konferencer.  
 
Data indberettes til Klinisk MåleSystem (KMS) og samkøres med data fra CPR-registeret, Landsregisteret for Patologi og Landspatientregisteret.
 
Status
Databasen har været i landsdækkende drift siden 1. juni 2003. Fra 2007 er databasen udvidet med et onkologimodul med registrering af oplysninger vedrørende den ikke-kirurgiske behandling. 
Frem til og med 31.12.2019 havde databasen navnet Dansk Esofagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinom database (DECV database).
 
Se mere om Dansk EsophagoGastrisk Cancer Gruppe database på http://gicancer.dk