Beskrivelse

Dansk Depressions Database (DDD) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som skal overvåge og forbedre kvaliteten af behandling og pleje til alle patienter som er indlagt eller tilknyttet hospitalspsykiatrien i Danmark.

Diagnosen depression dækker over et spektrum af lidelser, som omfatter alt fra relativt lette tilstande til svær livstruende sygdom. Depression er en sygdom, der oftest vender tilbage. Har man haft én depression, er der stor risiko for at få en ny depressiv episode. Ydermere tyder undersøgelser på, at depressionernes sværhedsgrad hos mange patienter øges med antallet af depressioner, ligesom intervallet mellem episoderne bliver kortere og kortere. Effektiv forebyggelse af nye episoder er derfor af meget stor betydning. 
 
Data
Databasen opsamler data på patienter, der enten er indlagt eller i ambulant, kontakt med hospitalspsykiatrien Data hentes fra Landspatientregisteret og CPR-registeret.  
 
Tjekskema 
 
Indikatorsæt
 
Indikatorskema

Dokumentalistrapport
 
Datadefinitioner 
 
Beregningsregler

Undervisningsmateriale

HAM-D undervisningsinterviews, let depression

HAM-D undervisningsinterviews, moderat depression

HAM-D undervisningsinterviews, svær depression

Status
Databasen har været i landsdækkende drift siden 1. januar 2011, og den første årsrapport blev udgivet i maj 2012. 

Projekt
Læs om Patientrapporterede oplysninger i de voksenpsykiatriske databaser

Info om PRO-psykiatri inkl. spørgsmål