Databasens formål er at overvåge og forbedre kvaliteten af behandling af patienter med blærecancer i Danmark med hovedvægt lagt på, hvorvidt der er forskelle mellem de 5 behandlende uro-onkologiske centre i Danmark og mhp. at sammenligne med internationale standarder. 

Baggrund


Dansk Blære Cancer Database er en selvstændig del af Den Uro-onkologiske fællesdatabase. Databasen blev etableret i 2012 og er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som indeholder data vedr. patienter med blærecancer.

Læs mere om DaBlaCa

Styregruppen

Formandskab
Jørgen Bjerggaard Jensen
Professor, Overlæge, Dr. Med. Urinvejskirurgi
Aarhus Universitets Hospital.

Se oversigt over medlemmer