DAPs formål er at monitorere og forbedre kvaliteten af hurtig og korrekt diagnostik, behandling, pleje og genoptræning til alle patienter i Danmark med akut apopleksi, transitorisk anfald af cerebral iskæmi og aneurismal subarachnoidalblødning (SAH) i henhold til de opstillede in- og eksklusionskriterier.  

Baggrund

Dansk Apopleksiregister (DAP) blev sat i landsdækkende drift i 2003. Der er siden registreret mere end 200.000 patientforløb i databasen, hvilket udgør en værdifuld datakilde til at belyse og udvikle kvaliteten af den tidlige diagnostik, behandling, pleje og genoptræning af patienter med akut opstået apopleksi (hjerneblødning, eller hjerneblodprop). og fra september 2013 også   transitorisk anfald af cerebral iskæmi TIA i Danmark.

Per 1. januar 2017 omfatter DAP omfatter også patienter med aneurismal subarachanoidal blødning (SAH).

Databasen opsamler data svarende til 33 procesindikatorer og 17 resultatindikatorer vedrørende kvaliteten af diagnostik, behandling, pleje og tidlig rehabilitering hos patienter indlagt med akut apopleksi,  TIA eller SAH.

DAP er baseret på indtastning af data indtastet på DAP's KMS databaseplatform samt data fra CPR-registeret, Landspatientregisteret, Receptregisteret og Landsregistret Karbase.

Styregruppen

Formandskab 
Peter Vögele
Udviklingsergoterapeut
Rigshospitalet - Glostrup

Dorte Damgaard
Overlæge, ph.d.
Aarhus Universitetshospital

Se oversigt over alle styregruppemedlemmer