Evidensgrundlag

DokumentalistrapportDokumentation

I dokumentationen kan du bl.a. finde grundoplysninger om databasen samt oplysninger om indikatorer og variable.

Se databasens dokumentation 

Genveje

Indikatorskema

Beregningsregler

Variabel liste