Aktuelt

Daglige leverancer ultimo juni 2021
Ultimo juni opdateres de løbende leverancer til ledelses informationssystemerne (LIS) til daglige leverancer. Samtidig opdateres indikatorerne således at ændringer gældende pr. 1.1.2021 implementeres fx at flere indikatorer beregnes ud fra klokkeslæt i stedet for dato.