Databasens formål er at monitorere og forbedre kvaliteten af behandlingen til patienter med atrieflimren på sygehuse og i almen praksis samt fremme koordinationen mellem de to sektorer, så overgangen sker uden kvalitetsbrist.

Baggrund

Atrieflimren i Danmark er etableret i 2016. Foreløbig er sygehusene inkluderet, men det er forventningen, at almen praksis inkluderes i 2021.

Populationen omfatter både incidente og prævalente patienter.

Baggrunden for at udvikle databasen har været en erkendelse af, at der kunne være stor variation i kvaliteten af behandlingen af atrieflimren i Danmark. Således understøtter databasen, at patienter får behandling på korrekt indikation, at nationale kliniske retningslinjer bliver fulgt, og at det tværsektorielle samarbejde om patientforløbene sker uden kvalitetsbrist.  

Styregruppen

Formandskab

Lars Frost
Overlæge, dr. med.
Diagnostisk Center
Regionshospitalet Silkeborg, Hospitalsenhed Midt.

Albert Marni Joensen
Overlæge, ph. d., klinisk lektor
Kardiologisk Afdeling
Ålborg Universitetshospital.

Ulla Dam-Schmidt
Sygeplejerske, SD, MKS
Hjerteafdeling
Bispebjerg-Frederiksberg Hospital.

Se oversigt over medlemmer