Hjælp til registrering

Registreringsskemaer og vejledninger

Indberetningssystem

Databasen beror på datafangst fra LPR3 og har således ikke et indberetningssystem.