Aktuelt:

Den 20. januar 2020 besluttede RKKP-bestyrelsen, at databasen Ablation.dk - Klinisk Database, fortsat skulle prioriteres  i regi af RKKP.

Prioriteringen skete med henvisning til databasens tiltænkte funktion i det daværende Nyt Dansk Hjerteregister. Det blev dog samtidig konstateret, at udbytte af databasen ikke stod klart, da seneste årsrapport, på daværende tidspunkt, dækkede 2016 og blev vurderet svært tilgængeligt.

Siden 2020 er etableret samarbejde mellem RKKP's Videncenter og databasen. Dette arbejde skulle sikre afrapportering fra databasen i regi af RKKP, både i form af løbende afrapportering og årsrapport. Samtidig blev anbefalet, at der skete opdatering af evidensgrundlaget for databasens indikatorsæt i prioriteringsrunden 2019.

På møde i RKKP-bestyrelsen juni 2022 blev besluttet, at der skal ske fornyet stillingtagen til relevans af fornyet drift, da det iværksatte samarbejde ikke havde sikret det ønskede resultat.

Ønske om stillingtagen sker på baggrund af følgende:

  • databasen havde i juni 2022 endnu ikke sikret løbende afrapportering. Det er siden sket.
  • databasen har endnu ikke sikret en opdatering af evidensgrundlag for indikatorsættet. Ligesom gældende indikatorsæt ikke er opdateret siden 2011.
  • databasen dækker en behandlingsform, der bl.a. tilbydes patienter med atrieflimren. Dermed kan kvalitetsudvikling af tilbuddet evt. ske i regi af databasen for dette område

Alle er velkomne til at fremsende input til stillingtagen frem til 7. okt. 2022 til rkkp@rkkp.dk