ADHD databasen blev etableret i 2223, og der indberettes årligt ca. 9999 patientforløb.

Baggrund

Dansk Retspsykiatrisk Database bliver den femte kliniske kvalitetsdatabase inden for det psykiatriske område og forventer, at udkomme med første årsrapport i slutningen af 2021. Databasens population vil være patienter med psykiatrisk særforanstaltning – og dermed defineret af deres retslige status og heterogen hvad angår psykiatrisk diagnose.

Når der er fundet behov for at oprette en RKKP-database, er det begrundet i

  • International viden om sammenhæng mellem psykisk sygdom og kriminalitet
  • Manglende viden om retspsykiatri og sammenhængen mellem psykisk sygdom og kriminalitet i en dansk kontekst samt effekt af de psykiatriske særforanstaltninger i Danmark.

I denne database er behandlingens outcome kriminalitetsforebyggelse og begrundelserne for udvælgelse af de valgte indikatorer og variable er i mangel på populationsspecifik evidens fundet i

  • Lovgivningsmæssige krav og rammer
  • Eksisterende viden om psykisk sygdom og kriminalitet
  • Viden om generelle kriminogene faktorer.

Styregruppen

Formandskab
Tina Gram Larsen
Lægefaglig direktør,
Psykiatrien Region Nordjylland

Se oversigt over medlemmer

Bemærkninger

Databasen er under etablering, men forventer at udkomme med første årsrapport i slutningen af året.