Hjælp til registrering

Datadefinitioner (afventer)

Registreringsskemaer og vejledninger

  • afventer... 

Indberetningssystem

Data indberettes i den Præhospitale Patient Journal (PPJ) af præhospitalt personale. Derefter overføres data via en Webservice.