Evidensgrundlag

Dansk Hjertestopregister bygger på indikatorer og definitioner som er fastlagt internationalt i den såkaldte Utstein template eller Utstein style for reporting cardiac arrest.

Definitioner og indikatorer opdateres i dag løbende af International Liaison Committee on Resuscitation – ILCOR (www.ilcor.org).  

En dokumentalistrapport er under udarbejdelse og forventes publiceret februar 2022.

Dokumentation

Se databasens officielle dokumentation 

I dokumentationen kan du bl.a. finde grundoplysninger om databasen samt oplysninger om indikatorer og variable.

Genveje