RKKP står for drift og udvikling af ca. 85 landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser. De har til formål at belyse kvaliteten af den sundhedsfaglige behandling og bidrage til at forbedre sundhedsvæsenets indsats og resultater.

Databaserne tager udgangspunkt i det enkelte patientforløb, og de indeholder informationer om afgrænsede grupper af patienter med specifikke sygdomme og/ eller patientgrupper, der har modtaget specifikke behandlinger.

I RKKP er arbejdet med databaserne inddelt i tre overordnede sygdomsområder. Her kan du finde databaserne inden for hvert område og de seneste årsrapporter.

Cancer og Cancerscreening

Psykiatri, Gynækologi/obstetrik og Kroniske Sygdomme