Hver database har en kontaktperson, som tager sig af alle henvendelser om den pågældende database.

Herunder finder du kontaktpersoner inddelt efter sygdomsområde.

Du kan også altid finde kontaktpersonen bag den enkelte database ved at trykke på 'kvalitetsdatabaser' på forsiden af RKKP.dk. Derefter trykker du på 'find database' og finder den database, du søger. I boksen 'har du brug for hjælp' trykker du på 'se hvem du kan kontakte om hvad'.

Se oversigt over alle database-teams i RKKP

Hjerte/kar, Kirurgi og Akutområdet

Cancer og Cancerscreening

Psykiatri, Gynækologi/obstetrik og Kroniske Sygdomme